Алгоритм атестації

педагогічних працівників

у 2016 /2017н. р.

№ з/п

Назва заходу

Термін проведення

Модератор

Організаційно-правова основа

1

Видання наказу про створення атестаційної комісії й атестацію

До 21.09.2016р.

Директор

Наказ

2

Складання списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, термінів проходження підвищення кваліфікації й подання їх до атестаційної комісії

До 07.10.2016 р..

Директор

Списки педа­гогічних пра­цівників; наказ про підвищення кваліфікації

3

Приймання заяв педагогічних працівників про проходження позачергової атестації

До 07.10.2016р.

Голова атес­таційної комісії

Заява

4

Затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються, графіка роботи атестаційної комісії

До 17.10.2016р.

Атестацій на комісія

Протокол

5

Вивчення атестаційною комісією педагогічної діяльності осіб, які атестуються

До 15.03.17 р.,

Атестаційна комісія

6

Комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності вчителя:

• відвідування уроків, позаурочних заходів;

• вивчення рівня навчальних досягнень учнів із відповідного предмета;

• ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в роботі ме­тодичного об'єднання, фахових конкурсах, інших заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи

Атестаційний період

Атестаційна комісія

7

Подання до атестаційної комісії ха­рактеристики діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період

До 01.03.2017 р.

Директор

Характеристики

8

Ознайомлення педагогічних працівників із характеристикою під підпис

За 10 днів до

проведення

атестації

Атестаційна комісія

9

Оформлення атестаційних листів у двох примірниках

До засідання атестаційної комісії

Атестаційна комісія

Атестаційний лист-

10

Засідання атестаційної комісії (розгляд атестаційних листів, заслуховування доповідей працівників, які атестуються)

До 01.04.2017 р.

Атестаційна комісія

протокол

11

Реалізація рішень атестаційної комісії: наказ директора за результатами атестації

Протягом п'яти днів після засідання атестаційної комісії

Директор

Наказ

12

Доведення до відома педагогічного працівника наказу за результатами атестації, подача його до бухгалтерії для нарахування заробітної плати

Триденний термін після видання наказу

Директор

Кiлькiсть переглядiв: 506

Коментарi